Statybų priežiūra

Statybų priežiūra
  • Atestuoti ir patyrę UAB “Inpro LT” specialistai teikia vandentiekio, nuotekų ir dujotiekio tinklų statybos techninės priežiūros paslaugas.
  • Statybos techninės priežiūros vadovai atsakingai ir skaidriai darbus vykdo pagal STR reikalavimus. Teisingai atliekamų paslaugų rezultatas – užtikrinta aukšta statybos darbų kokybė bei sumažinta statybos defektų rizika.
  • Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuojama statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
  • Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.